Aanmelden

Aanmelden/ verzoek tot inschrijving

Wij zijn blij dat u uw dochter of zoon op het Montessori College Aerdenhout wilt aanmelden. De daadwerkelijke aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is.
Bij de aanmelding is het volgende van belang:
u kunt het aanmeldingsformulier pas invullen en inleveren nadat u van de basisschool het definitieve advies heeft gekregen.

U kunt uw kind middels het volgende formulier op onze school aanmelden, waarna er met u een aanmeldgesprek wordt gepland:

Digitaal aanmelden op het MCA

Naar het aanmeldingsgesprek neemt u het volgende mee:

  • Een kopie van uw kinds paspoort/identiteitskaart of een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente.
  • Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs Deel I óf Het Onderwijskundig rapport (deze krijgt u van de basisschool).

Als u deze (nog) niet heeft, kunt u volstaan met het advies van de basisschool en ons eventueel later de ontbrekende gegevens toesturen.


Bij aanmelding hanteren we de volgende voorrangsregels:

  • Leerlingen wiens broer of zus op dit moment onderwijs volgt op het MCA
  • Leerlingen die op dit moment onderwijs volgen op een Montessori-basisschool

De data voor de aanmeldingsgesprekken zijn:
Aanmelding / verzoek tot inschrijving:

woensdag 2 maart 2022 (14.00 uur – 17.00 uur)
donderdag 3 maart 2022 (16.00 uur – 18.00 uur)

maandag 7 maart 2022 (19.00 uur – 21.00 uur)

Bericht van toelating:
De Toelatingscommissie kan pas een Verzoek tot Inschrijving (Aanmelding) in behandeling nemen als zij beschikt over alle benodigde formulieren en informatie én de betreffende leerling persoonlijk aanwezig is geweest bij het gesprek. Een plaatsing is niet definitief totdat de toelatingscommissie zich positief heeft uitgesproken. Binnen twee weken na het laatste Inschrijvingsmoment ontvangt u van ons schriftelijk bericht.

Loting:
Wanneer er sprake is van overaanmelding moet er helaas geloot worden.

Aanmelden leerjaar 2, 3 of 4:
Het aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4 gebeurt middels het formulier dat hier te downloaden is..