Communicatie

Vrijwel alle communicatie naar ouders toe gebeurt via de e-mail. Ook uitnodigingen voor (thema) ouderavonden, 10-minutengesprekken of informatie betreffende buitenschoolse activiteiten worden via de mail gecommuniceerd. Vandaar dat het ook noodzakelijk is dat we over een up-to-date e-mailadres van ouders beschikken. Mocht het e-mailadres tijdens het schooljaar veranderen, wilt u dan onze administratie daarvan op de hoogte stellen?

SCHOOLGIDS 2020 – 2021
Schoolgids 2020 – 2021 vindt u hier.

JAARAGENDA
Om u als ouders op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de school, sturen we u aan het begin van het jaar de jaaragenda toe. Hierin staan voor het gehele jaar de geplande lesmomenten, verslagen, vakanties, evenementen en andere -incidentele- gebeurtenissen genoteerd.

WEBSITE
Ook via de website houden we u op de hoogte van o.a. de activiteiten op school. Ook vindt u daar b.v. een overzicht van lestijden, vakanties en afspraken die gemaakt zijn.

MENTOREN EN MAGISTER
Mocht u vragen of zorgen hebben over uw kind dan wendt u zich in eerste instantie tot de mentor van de groep van uw zoon of dochter. Hij of zij is in principe het eerste aanspreekpunt. In overleg met de mentor kan besloten worden b.v. de zorgcoördinator of teamleider in te schakelen.

In Magister kunt u algemene informatie van uw kind bekijken. Ook lesroosters, opdrachten en (huiswerk)afspraken met docenten kunt u hier vinden. Op het account van uw kind kunt u de vorderingen samen bekijken.