Procedure aanmelding instroom leerjaar 2, 3 of 4

Vanaf 1 april tot en met 23 april kunt u contact opnemen met de administratie voor het maken van een afspraak op onze school.
U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek.

Vooraf hebben wij nodig:

 • Van de huidige school:
  • Reden van overstap
  • Geboden ondersteuning
  • Ondersteuningsbehoefte op het MCA
  • Montessorionderwijs geschikt
 • Van de leerling:
   Volledig ingevuld en ondertekend doorstroomformulier (door mentor huidige school)

  • Volledig ingevuld MCA inschrijfformulier.
  • Laatste cijferlijst
  • Dyslexie-/dyscalculieverklaring met bijbehorend orthopedagogisch rapport (indien van toepassing)

In het gesprek kijken we of de ideeën, behoeftes en verwachtingen van leerling en ouder(s) aansluiten bij wat wij als Montessorionderwijs te bieden hebben. Als dat zo is dan wordt de leerling intern besproken en is er contact met de huidige school. Vervolgens zal er door het MCA contact worden opgenomen met ouders om aan te geven of de leerling definitief op de wachtlijst zal worden geplaatst.
Vanaf begin juli is bekend hoeveel plaatsen er zijn. Dan kunnen ouders contact opnemen met het MCA om door te geven dat de plaatsing nog actueel is. Het MCA kan dan aangeven of de leerling geplaatst kan worden.

Alle aanmeldingen na 23 april worden niet meer in behandeling genomen. Uw aanmelding wordt op de reservelijst geplaatst.

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er geen plekken voor zij-instroom leerjaar 2 en 3 meer. Alle aanmeldingen komen op de reservelijst.

Inschrijfformulier instroom 2-3-4 2022-2023.