Toelating

In het Brugboek is te lezen waaraan een leerling moet voldoen om op het MCA (een school voor het vmbo-theoretische leerweg) aangemeld te kunnen worden.

In het kort komt het hierop neer:

  • de leerkracht van groep 8 geeft minimaal het advies: VMBO-TL
  • de leerlingkenmerken geven aan dat het montessorionderwijs bij je past